Svenskspråkiga

Åbo CP-föreningens mål är att befrämja vården, habiliteringen och utbildningen för CP- och andra hjärnskadade, samt att förbättra deras livskvalitet. Föreningen fungerar som en förbindelselänk mellan de handikappade, deras anhöriga och samhället i övrigt. Vidare strävar föreningen till att informera i samhället om de handikappades situation, samt att ge de handikappade kunskaper om deras rättigheter vad gäller service och stöd samt om möjligheter till god vård, rehabilitering och utbildning.

Föreningens styrelse samlas varannan månad, för att planera läger, fester och diskussionstillfällen för sina 400 medlemmar. Utöver det finns verksamhet både för ungdomar och småbarnsföräldrar. Varje höst och vår ordnas en ridkurs till medlemmarna. Dessutom hyr föreningen Rosenkvarterets bassäng varannan fredag samt spelar innebandy i Katarinaskolan varje måndag (18.00-19.30).

Föreningens ansvariga för den svenskspråkiga verksamheten:
Tiina Kumpuvuori tel. (02) 2334405 eller 0400 806191, e-post tlahtone(at)abo.fi