Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea sekä CP (cerebral palsy) käsitteen piiriin kuuluvien että myös muiden aivovaurioisten henkilöiden hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.

Yhdistys toimii vammaisten, heidän omaistensa ja muiden tästä toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 400.

Yhdistyksen toimialueena on Turku ympäristöineen. Yhdistys on kaksikielinen. Se on perustettu vuonna 1965 ja se on Suomen CP-liitto r.y:n jäsen.

Yhdistyksen toiminnasta ja CP-liiton tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeillä. CP-liiton julkaisema CP-lehti sisältää tietoa vammaisuuteen liittyvistä avainkysymyksistä.

Tietoa CP-vammasta
MMC ja Hydrokefalia

Yhdistyksen yhteystiedot

PL 863
20101 Turku

Sähköposti: turuncpyhdistysry@gmail.com

Tilinumero: Op Vahto FI78 5713 3120 0032 24